Kappastar Grupa postigla je dogovor o prodaji 75% udela Fabrike hartije Beograd i fabrike Avala Ada Smurfit Kappa Grupi, dok 25% udela ostaje u vlasništvu Kappastar-a.

Smurfit Kappa Grupa iz Irske je jedan od najvećih proizvođača papirne ambalaže u svetu. Fabrika hartije Beograd i Avala Ada su vodeće kompanije za proizvodnju papirne ambalaže u Adriatik regiji, pa će ova akvizicija biti odlična osnova Smurfit Kappa Grupi za jačanje svoje pozicije u Jugoistočnoj Evropi.

Read More