• 66, Makarios III Avenue, 1077 Nicosia, Cyprus

Fabrika ambalaže Avala Ada

Štampana komercijalna ambalaža, valovita transportna ambalaža

Fabrika Avala Ada osnovana je 1946 godine. Tokom više decenija rada Avala Ada je izrasla u vodećeg proizvođača transportne i komercijalne ambalaže u ovom delu Evrope.

U 2003. godini je postala članica Kappa Star Ltd Ltd grupe i od tada je investirano oko 20 miliona evra. Avala Ada poseduje najsavremeniju opremu i predstavlja pouzdanog partnera velikom broju kupaca ambalaže, među kojima je sve veći broj vodećih multinacionalnih kompanija. Godišnji kapaciteti komercijalne štampane ambalaže su 10.000 mt, dok su godišnji kapaciteti valovite transportne ambalaže 120 mln m2.

Osnov za kontinuiran rast i razvoj firme pored savremene opreme koju poseduje su i kvalifikovani kadrovi, ljudi koji poseduju stručna znanja i veliko iskustvo.

Avala Ada posluje u skladu sa internacionalnim standardima (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; HACCP; OHSAS 18001:2007) i ima za cilj da obezbedi svojim kupcima vrhunski kvalitet i bezbednost pakovanja, i moderna grafička rešenja. Pored toga, fokus je i na stalnim inovacijama i bliskoj saradnji sa kupcima i cilju zadovoljavanju njihovih potreba, ali i izlaženju u susret novim, kroz primer poizvodnje ekskluzivne ambalaže.