• 66, Makarios III Avenue, 1077 Nicosia, Cyprus

Fabrika hartije Beograd

Ambalažni papir (Schrenz, Fluting, Testliner)

Fabrika hartije Beograd je najstarija fabrika papira u Srbiji. Osnovana je daleke 1921. godine.

U sastavu Kappa star grupe je od novembra 2008. Godine, nakon čega se pristupilo kapitalnoj rekonstrukciji proizvodnih kapaciteta, obzirom da u prethodnom dužem vremenskom periodu fabrika nije radila. Posle investicija od preko 23 mln EUR, pokrenuta je proizvodnja. Proizvodni program čine ambalažni papiri (Schrenz, Fluting, Testliner) na bazi 100% reciklirane stare hartije. Ambalažni papiri se proizvode u gramaturama od 90 do 200 gsm.

Fabrika svoju produkciju prodaje na tržištu Srbije i zemalja u regionu.

U toku 2013. godine realizovana je sledeća faza modernizacije proizvodnje, čime su stvorene pretpostavke za proizvodnju od cca 100.000 mt/god ambalažnog papira.nog papira.

www.fabrikahartije.rs