• 66, Makarios III Avenue, 1077 Nicosia, Cyprus

Kappastar Recycling

Ovlašćeni Operater za sakupljanje, transport, skladistenje i tretman neopasnog otpada

Kappastar Recycling  je osnovan 2010.godine. Tokom nekoliko godina poslovanja Kappastar Recycling  je postao lider u oblasti prikupljanja otpadnog papira i drugih vrsta ambalažnog otpada na teritoriji Srbije.

Na godišnjem nivou sakupi i preveze preko 85.000 tona otpadnog papira, PET-a I folije. Sve količine prikupljenog starog papira se prerade u fabrikama za proizovdnju kartona i hartije u Srbiji.

Kappastar Recycling svoju delatnost obavlja kroz mrežu reciklažnih centara, koji se nalaze u Beogradu i vecim gradovima širom Srbije. U planu je otvaranje novih reciklažnih centara..

Na polju reciklaže I zaštite prirodne sredine, Kappastar Recycling ostvaruje saradnju sa Vladom Republike Srbije kroz akcije “Očistimo Srbiju”, sa lokalnim samoupravama, kao i mnogim drugim organizacijama. Osnovni cilj projekta je zaštita životne sredine, očuvanje prirodnih resursa i edukacija građana Srbije, posebno mlađe populacije o potrebi I znacaju reciklaže.

www.ksr.rs