• 66, Makarios III Avenue, 1077 Nicosia, Cyprus

Kappastar Recycling

Ovlašćeni Operater za sakupljanje, transport, skladistenje i tretman neopasnog otpada.

Kappastar Recycling  je osnovan 2010.godine. Tokom nekoliko godina poslovanja Kappastar Recycling  je postao lider u oblasti prikupljanja otpadnog papira i drugih vrsta ambalažnog otpada na teritoriji Srbije.  Od 2011. godine Kappastar Recycling je počeo da posluje u zemljama regiona kroz svoje ćerke kompanije, gde je danas prisutan u Mađarskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Rumuniji, Bugarskoj i Albaniji sa velikim brojem reciklažnih centara.

Na godišnjem nivou sakupi i preveze oko 240.000 tona otpadnog papira, PET-a I folije. Sve količine prikupljenog starog papira se prerade u fabrikama za proizovdnju kartona i hartije u Srbiji.

Kappastar Recycling svoju delatnost obavlja kroz mrežu reciklažnih centara, koji se nalaze u Beogradu i vecim gradovima širom Srbije. U planu je otvaranje novih reciklažnih centara..

www.ksr.rs