Index
Kappa Star Ltd Group

KAPPA STAR grupa je proizvodno orijentisana holding kompanija, koju čini 5 članica:

Fabrika kartona Umka - Beograd, Fabrika ambalaže Avala Ada - Beograd, Fabrika biskvita i keksa Jaffa - Crvenka, Fabrika hartije Beograd, Papir servis FHB - Beograd.

Članice Kappa Star Ltd grupe svrstavaju se u vodeće proizvođace u okviru delatnosti u kojima posluju.

Uspeh Kappa Star Ltd grupe, od njenog osnivanja do danas, zasnovan je na posvećenosti proizvodnji, usmerenosti na potrebe kupaca njenih proizvoda, stalnom ulaganju u savremenu opremu za proizvodnju, razvoju kadrova, kao i u bogatom iskustvu i predanom radu zaposlenih.

Kappa Star Ltd grupa je dinamična organizacija, u procesu stalnog usavršavanja i rasta.

Ciljevi: povećanje obima i asortimana proizvodnje radi izlaženja u susret rastućim potrebama kupaca, izgradnja odnosa poverenja i bliskosti sa kupcima nase robe, inovacija proizvoda i procesa proizvodnje u skladu sa savremenim trendovima, povećanje prisutnosti proizvoda Kappa Star Ltd grupe na tržištima u regionu, kao i prerastanje u regionalnog lidera u svim segmentima proizvodnje kojima se bave firme članice Kappa Star Ltd grupe.